Doç. Dr. Özlem NİSBET

Doç.Dr. Hatice Özlem NİSBET
 

1968 Gaziantep doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezuniyeti sonrası aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahi Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlamış, 1997 yılında Doktor ünvanı almıştır. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2012 yılında ise Doçent ünvanını almıştır. Halen OMÜ Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında Yumuşak doku cerrahisi, Üriner sistem cerrahisi, Gastro-intestinal sistem cerrahisi yer almaktadır. İlgi alanları arasında Göz hastalıkları, Yaban hayatı ve rehabilitasyonu, Anestezyoloji, Apiterapi bulunmaktadır. Dr. H. Özlem NİSBET evli olup, iki kızı bulunmaktadır.

 

onisbet@omu.edu.tr
362 3121919 - 1236