Prof.Dr. Murat FINDIK (Anabilimdalı Başkanı)

Prof. Dr. Murat FINDIK

Tokat’ta, 1969 yılında doğan Murat FINDIK ilk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Tokat, Samsun ve İstanbul’da tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde lisans öğrenimine başlamış ve 1991 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başlayan Murat FINDIK 1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 1999 yılında doktora tezini tamamlamıştır. 1999 yılında TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Bursuna hak kazanan Murat FINDIK Ocak 2001’de Doçent ünvanı almış, 2000-2004 yılları arasında uluslararası şirketlerde teknik müdür ve ürün müdürü olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna ve 2006 yılında da Profesör kadrosuna atanan Murat FINDIK 2008-2012 yılları arasında Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2012 yılında da Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunduğu sözlü ve poster bildirileri vardır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeliğine devam etmekte ve lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.
 


mfindik@omu.edu.tr
362 3121919 - 1223