Doç. Dr. Yücel MERAL

Doç.Dr. Yücel MERAL
 

1974 Aydın doğumludur. İlköğrenimini 7 Eylül İlkokulu, Orta Öğrenimini ise Efeler Lisesinde tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlamıştır ve 07.10.2002 tarihinde “Veteriner İç Hastalıkları Doktoru” ünvanını almıştır. Daha sonra 13.04.2004 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na “Yardımcı Doçent” olarak atanmış ve 17.06.2010 tarihinde de Doçent ünvanını almıştır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Veteriner Ultrasonografi ve Ekokardiyografi özel ilgi alanı olup, öğretim üyesinin kendine ait Türk Patent Enstitü'nden alınmış 2 adet patenti, 4 kitap çevirisi, 1 kitabı ve çok sayıda yurt dışında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Doç.Dr. Yücel Meral evli olup, Ege adında bir oğlu, Yumuk adında bir Van kedisi bulunmaktadır.

 

ymeral@omu.edu.tr
362 3121919 - 1398