HİZMETLERİMİZ

Hizmetler

· Sığır, Koyun, Keçi, At ve Buzağı ile ilgili tüm hastalıkların teşhis, tedavi ve operasyonları;
· Ortopedi, Ayak Hastalıkları ve Göz hastalıkları teşhis ve tedavisi;
· İshal, kabızlık, kan işeme, yeme ve içme problemlerinin çözümü;
· Paraziter hastalıklar, ateşli hastalıklar ve Buzağı ishallerinin teşhis ve tedavileri;
· Diş hastalıkları teşhis ve tedavisi; · Meme sağlığı ve hastalıkları, meme sağlığı kontrol programları;
· Gebelik tanısı ve doğum operasyonları; · Dölverimi düşüklüğü ve kısırlık teşhis ve tedavisi;
· Suni Tohumlama, üreme hormon tedavisi, Kızgınlığa getirme;
· Sindirim ve solunum sistemi hastalıkları teşhis ve tedavisi;
· Buzağılarda ve sığırlarda aşı programı takibi;
· Beslenme hastalıkları teşhis ve tedavisi;
· Yem formulasyonu hazırlama ve yem analizleri;
· Mide içerik muayenesi;
· Ultrason muayenesi, röntgen, EKG;
· Laboratuvar hizmetleri (Biyokimya, Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji ve Viroloji);
· İşletmelerde hijyen eğitimi.