Misyon-Vizyon

Misyon

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, demokratik, laik ve vatanını seven veteriner hekimler yetiştirmek; ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermektir.

Vizyon

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, sorun çözme konusunda becerikli, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir veteriner fakültesi olmaktır.